-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแก้งค้อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแก้งค้อ

รหัสโรงเรียน : 050996

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านแก้งค้อ – นาแพง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 0432260137

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแก้งค้อ

-- advertisement --