-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกสำราญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกสำราญ

รหัสโรงเรียน : 051046

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 167 – โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043218916

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกสำราญ

-- advertisement --