-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนงาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนงาม

รหัสโรงเรียน : 050998

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – นาแพง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 0934781707

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนงาม

-- advertisement --