-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนทัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนทัน

รหัสโรงเรียน : 051062

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ท่ี 8 – โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043-260274

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนทัน

-- advertisement --