-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนสำนัก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนสำนัก

รหัสโรงเรียน : 050707

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 043260294

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนสำนัก

-- advertisement --