-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย

รหัสโรงเรียน : 051004

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 48 – โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 043-216223

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย

-- advertisement --