-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโสกนาค

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโสกนาค

รหัสโรงเรียน : 050480

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านโสกนาค – วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น 40340

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโสกนาค

-- advertisement --