โลโก้โรงเรียนสวัสดี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสวัสดี

รหัสโรงเรียน : 050673

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 197 – นาข่า มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 043358081

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสวัสดี