-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 050411

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่4 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น – บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043454005

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม

-- advertisement --