-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโคกโกโคกกลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโคกโกโคกกลาง

รหัสโรงเรียน : 050375

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 7 – แคนเหนือ บ้านไผ่ ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 0846022699

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโคกโกโคกกลาง

-- advertisement --