-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนคูณอัมพวัน

รหัสโรงเรียน : 051013

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนคูณอัมพวัน

-- advertisement --