-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์

รหัสโรงเรียน : 050701

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 0 สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น 40160

โทรศัพท์ : 043260117

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์

-- advertisement --