-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 050474

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 65 – เปือยน้อย เปือยน้อย ขอนแก่น 40340

โทรศัพท์ : 043-001163

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา

-- advertisement --