-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน

รหัสโรงเรียน : 050763

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – ชนบท-กุดรู ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน

-- advertisement --