-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ

รหัสโรงเรียน : 050753

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330

โทรศัพท์ : 083-6645808

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ

-- advertisement --