-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกุดหว้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกุดหว้า

รหัสโรงเรียน : 050952

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190

โทรศัพท์ : 043-260103

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกุดหว้า

-- advertisement --