-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคอนฉิม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคอนฉิม

รหัสโรงเรียน : 050747

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 123 – แวงใหญ่ แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330

โทรศัพท์ : 0868606014

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคอนฉิม

-- advertisement --