โลโก้โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย

รหัสโรงเรียน : 050514

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านทุ่งน้อย ชัยภูมิ-เมืองพล ลอมคอม พล ขอนแก่น 40120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย