-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่านางแนว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่านางแนว

รหัสโรงเรียน : 050733

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ม.9 ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ชัยภูมิ – เมืองพล ท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น 40230

โทรศัพท์ : 043-278131

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่านางแนว

-- advertisement --