-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านลอมคอม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านลอมคอม

รหัสโรงเรียน : 050530

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ลอมคอม พล ขอนแก่น 40120

โทรศัพท์ : 043210701

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านลอมคอม

-- advertisement --