-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 051068

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 170 – บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 0864515370

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี

-- advertisement --