-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม

รหัสโรงเรียน : 050957

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม

-- advertisement --