-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง

รหัสโรงเรียน : 050538

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เมืองพล พล ขอนแก่น 40120

โทรศัพท์ : 0898616993

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง

-- advertisement --