-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองกาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองกาว

รหัสโรงเรียน : 050935

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองกาว

-- advertisement --