-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 050738

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น 40230

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์

-- advertisement --