-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง

รหัสโรงเรียน : 050540

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านหนองบัว – โสกนกเต็น พล ขอนแก่น 40120

โทรศัพท์ : 043260409

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง

-- advertisement --