-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแดง

รหัสโรงเรียน : 050769

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองแดง – ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330

โทรศัพท์ : 043260394

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแดง

-- advertisement --