-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหินแร่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหินแร่

รหัสโรงเรียน : 050896

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 109 – ดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 40190

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหินแร่

-- advertisement --