-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยแคน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยแคน

รหัสโรงเรียน : 051074

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 68 มิตรภาพ บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043-260118

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยแคน

-- advertisement --