โลโก้โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู

รหัสโรงเรียน : 050520

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านเตาเหล็ก – โจดหนองแก พล ขอนแก่น 40120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู