-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 050525

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เพ็กใหญ่ พล ขอนแก่น 40120

โทรศัพท์ : 043260170

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์

-- advertisement --