-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา

รหัสโรงเรียน : 050558

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโนนชาด – หนองแวงโสกพระ พล ขอนแก่น 40120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา

-- advertisement --