-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา

รหัสโรงเรียน : 050735

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโนนเขวา – ท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น 40230

โทรศัพท์ : 043-278339

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา

-- advertisement --