-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนใหญ่

รหัสโรงเรียน : 050750

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลคอนฉิม – คอนฉิม แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330

โทรศัพท์ : 0

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนใหญ่

-- advertisement --