-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง

รหัสโรงเรียน : 050770

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ใหม่นาเพียง แวงใหญ่ ขอนแก่น 40330

โทรศัพท์ : 043260708

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง

-- advertisement --