-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)

รหัสโรงเรียน : 050732

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านลาด – ท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น 40230

โทรศัพท์ : 043260499

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)

-- advertisement --