-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา

รหัสโรงเรียน : 051085

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านหนองกุง – หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 0870899938

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา

-- advertisement --