-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร

รหัสโรงเรียน : 050510

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หัวทุ่ง พล ขอนแก่น 40120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร

-- advertisement --