-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเบญจคามสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเบญจคามสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 051075

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 75 – บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น 40110

โทรศัพท์ : 043281483

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเบญจคามสามัคคี

-- advertisement --