-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี

รหัสโรงเรียน : 050330

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านนาคำน้อย – บัวใหญ่ น้ำพอง ขอนแก่น 40140

โทรศัพท์ : 0883306671

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกู่สว่างสามัคคี

-- advertisement --