-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนดูนสาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนดูนสาด

รหัสโรงเรียน : 050137

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านตอประดู่ – ดูนสาด กระนวน ขอนแก่น 40170

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนดูนสาด

-- advertisement --