-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด

รหัสโรงเรียน : 050144

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 12 – ห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น 40170

โทรศัพท์ : 0892907148

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด

-- advertisement --