-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์

รหัสโรงเรียน : 050179

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : เลขที่ 228 บ้านโนนเจริญ – โนนสมบูรณ์ เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280

โทรศัพท์ : 043449942

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์

-- advertisement --