-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนน้ำพอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนน้ำพอง

รหัสโรงเรียน : 050314

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 129 แก้วพรรณนา หนองกุง น้ำพอง ขอนแก่น 40140

โทรศัพท์ : 043431425

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนน้ำพอง

-- advertisement --