-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส

รหัสโรงเรียน : 050351

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 207 ม. 1 บ้านกุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น – กุดน้ำใส น้ำพอง ขอนแก่น 40310

โทรศัพท์ : 081-7684943

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส

-- advertisement --