-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง

รหัสโรงเรียน : 050972

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 39 – โคกสูง อุบลรัตน์ ขอนแก่น 40250

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง

-- advertisement --