-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคำแมด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคำแมด

รหัสโรงเรียน : 051018

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านคำแมด – คำแมด ซำสูง ขอนแก่น 40170

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคำแมด

-- advertisement --