-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย

รหัสโรงเรียน : 050308

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 131/1 0 ท่ากระเสริม น้ำพอง ขอนแก่น 40140

โทรศัพท์ : 043459460

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย

-- advertisement --