-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาค้อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาค้อ

รหัสโรงเรียน : 050188

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแก่น 40280

โทรศัพท์ : 043260698

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาค้อ

-- advertisement --