-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง

รหัสโรงเรียน : 050367

เขตการศึกษา : สพป.ขอนแก่น เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 311 – สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น 40310

โทรศัพท์ : 043-461479

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง

-- advertisement --